Đào Tạo

ĐÀO TẠO: Chương trình chuyên nghiệp dành cho những nhà môi giới, đầu tư, KD bất động sản. Kiến thức đặc biệt về định giá là công cụ sắc bén giúp các nhà kinh doanh có nhiều lựa chọn,hỗ trợ cơ sở lý luận để cân nhắc trước khi ra các quyết định liên quan tới mua bán/đầu tư BĐS.

NHÀ ĐÀO TẠO: Chương trình do những chuyên gia Thẩm Định Định hàng đầu Việt nam giảng dạy. Giúp người học tiết kiệm được từ 5 năm 10 năm làm việc để học hỏi tích lũy kinh nghiệm. Nhờ đó bạn có thể trở thành những người có kỹ năng TĐG trong thời gian nhanh nhất.

3 CÁC KHÓA HỌC THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN 

1.Thẩm định giá bất động sản.
2.Thẩm định giá Máy móc thiết bị
3.Thẩm định giá trị doanh nghiệp

DSCN9989
Các học viên TĐG

.