Dịch Vụ Giám Định

I/ GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA

– Giám định nguồn gốc xuất xứ, khuyết tật hàng hóa, hàng không đúng chất lượng, hàng bị tổn thất.
– Giám định SL/CL định danh, công dụng, tính đồng bộ & công nghệ của máy thiết bị dây chuyền SX.
– Giám định, giám sát lắp đặt máy, thiết bị.

DSC03686

 

Giám Định xe ô tô

II/ GIÁM ĐỊNH ĐIỀU TRA  

– Tài sản bị cháy nổ, sét đánh, đâm va, ngập nước.
– Giám định các lọai ôtô du lịch, xe vận tải, xe chuyên dụng & sà lan, tàu, thuyền.

III/ GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG

– Giám định chất lượng công trình xây dựng.
– Điều tra tìm nguyên nhân lún, sụt của nền móng, nứt hay nghiêng đổ công trình phục vụ xét xử của tòa án.
– Giám định tổn thất, tính tóan chi phí sửa chữa khắc phục.
– Giám định khối lượng xây lắp để quyết, giải ngân công trình XD.
– Giám định giải quyết  tranh chấp trong xây dựng.
– Tính toán & phân chia tổn thất.
– Đánh giá các rủi ro của công trình XD trước khi Bảo hiểm.

IV/ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

– Giám định theo yêu cầu của cơ quan tố tụng điều tra, Tòa án, Thi hành án.
– Giám định hỗ trợ luật sư củng cố chứng cứ hồ sơ.
– Giám định bổ sung chứng cứ để Tòa án xét xử.
– Giám định/ thẩm định tài sản để thi hành án..