Một số hình ảnh minh họa tài sản thẩm định tháng 11/2014

DSCN9167

DSCN9169

DSCN9174

DSCN9177

DSCN9179

 

 

DSCN9181
DSCN9171.