Một số hình ảnh về tài sản thẩm định đã thực hiện trong tháng 08/2014

 

1. Thẩm định giá tài sản tại Lạc Long Quân, Quận 11

DSCN5005

 

DSCN4992 DSCN4993

 

 

2. Thẩm định giá lô đất tại Bình Phước

 

DSCN8914

DSCN8907

DSCN8910

 

 

3. Thẩm định giá tài sản tại Bình Phước

DSCN4990

DSCN4957

DSCN4987.