Thẩm định giá đất và giá trị cây cao su trên đất tại Bình Dương

Thẩm định giá đất là một việc hoàn toàn đơn giản, còn định giá cây trồng trên đất thì sẽ như thế nào?

DSC07692

Hình minh họa: Cây cao su trên đất đang được lấy mũ

DSC07693

Hình minh họa: Cây cao su đang được khai thác

DSC07694

Hình minh họa: Cây cao su trên đất

DSC07700

Hình minh họa: Cây cao su trên đất

DSC07701

Hình minh họa: Định tuổi cây cao su

DSC07706

Hình minh họa: Xác định tỷ lệ cây bị hư hao/ mất mát

DSC07714

Hình minh họa: Xác định ranh giới đất

 .